alt text
alt text
alt text
alt text

Fluoriet beschermt bij elektromagnetische straling

Samen met Ecolucht onderzoeken we de werking van fluoriet als preventie tegen overmatige elektromagnetische straling. Prachtig als een natuurproduct een oplossing kan bieden tegen toenemende gezondheidsrisico’s van straling. We richten ons dan in het bijzonder op de zuiverende & beschermende werking van de volgende mineralen: De luchtkwaliteit studie richt zich op de volgende onderwerpen:
  • » in welke mate beschermt de fluorietsteen tegen elektromagnetische straling
  • » scores in verhouding tot kleine, middelgrote en grote fluorietstenen
  • » stralingsmeting; publicatie uitslagen
Er is een toenemende aandacht voor de gevaren van elektromagnetische straling:
  • » steeds meer 4G/5G zendmasten met hoogfrequente straling
  • » toename WIFI & Bluetooth straling
  • » steeds meer GSM-netwerken en elektrische apparaten